معرفی آزمایشگاه مرکزی

طرح کلي آزمایشگاه مرکزی تحقيقات دانشگاه علوم پزشکي شيراز بر اساس سياست هاي کلان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي در سال 1386 در برنامه مديريت دانشگاه علوم پزشکي شيراز قرار گرفت. اين مرکز ارائه خدمات خود را از سال 1387 در طبقه سوم ساختمان شماره يک دانشکده پزشکي آغاز نمود. این واحد به منظور تقویت و توسعه رویکرد شبکه ای در زمینه فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات در دانشگاه و مراکز تحقيقاتي وابسته، اقدام به تهيه دستگاه ها، تجهيزات پيشرفته و بستري مناسب جهت استفاده اعضای هیئت علمی، پزوهشگران و دانشجویان نموده است. تهيه و خريد تجهیزات و دستگاه های پیشرفته، دقیق و به روز آزمایشگاهی، از طریق شرکت ها و سازندگان معتبر داخلی و بین المللی سرلوحه اقدامات این واحد بوده است. در عین حال، این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره در زمينه اجراي طرحهاي تحقيقاتي به کليه مراکز پژوهشی و آموزشی دانشگاه و خارج از آن مي باشد.  

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411