فرایندهای کاری
  
الف- شرایط آماده سازی

براساس تصمیم شورای عالی آزمایشگاه مرکزی این آزمایشگاه صرفا خدمات دستگاهی ارائه می نماید. جهت آگاهی از نحوه آماده سازی نمونه ها برای هر دستگاه به توضیحات مربوطه در صفحه امکانات و یا کارشناس آن دستگاه مراجعه فرمایید.

ب- شرایط ارائه خدمات به سایر دانشگاهها

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آماده ارائه خدمات به سایر دانشگاه ها اعم از مراکز دانشگاهی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامی در صورت کسب موافقت از مدیریت محترم آزمایشگاه میباشد.

 ج- نحوه درخواست خدمات

 جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی مدیریت محترم گروه آموزشی, عضو محترم هیئت علمی یا محققینی که متقاضی خدمات میباشند دانشجو یا کارشناس مربوطه را به مدیریت آزمایشگاه مرکزی معرفی نموده و پس از هماهنگی با کارشناسان آزمایشگاه و پرداخت هزینه های مربوطه فرد معرفی شده در زمان مقرر میتواند از خدمات مورد تقاضا استفاده نماید.جهت آشنایی بیشتر نحوه درخواست خدمت را مطالعه فرمایید.

 
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411