ساعات کاری

ساعت کاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطابق با ساعت کاری  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی از شنبه تا چهارشنبه همه روزه از 7:30 صبح لغایت 3بعدازظهر میباشد. 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411