اطلاعات تماس

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز - خیابان زند میدان امام حسین دانشکده پزشکی شیراز ساختمان شماره یک طبقه سوم

تلفن071- 32349411 :

پست الکترونیک:Labcenter1@sums.ac.ir

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411