تجهیزات


AFM

 

نام دستگاه
Atomic Force Microscope
میکروسکوپ نیروی اتمی
 
مدل دستگاه

 Nano wizardII
JPK
Made in Germany

  
کاربرد دستگاه

این میکروسکوپ قابلیت تصویربرداری سطحی در ابعاد نانومتر جهت بررسی خواص و ساختار مواد و سلول های زنده را دارا می باشد. میکروسکوپ دارای دو مد تماسی و ضربه ای می باشد که علاوه بر تصویربرداری دو بعدی تصویر سه بعدی از سطح را نیز می دهد.

زمینه های کاربردی دستگاه

میکروسکوپ های نیروی اتمی می توانند جهت مطالعه هر نوع سطح مهندسی استفاده شوند؛ بنابراین می توان از آن جهت مطالعه انواع مواد رسانا، نیمه رسانا و نارسانا استفاده نمود.امروزه این دستگاه، یک کاوشگر سطحی محبوب برای اندازه گیری های توپوگرافیک و محاسبه نیروهای عمودی در مقیاس میکرو تا نانو شناخته شده است .
همچنین از این دستگاه مشخصه یابی، می توان برای مطالعه خراش و سائیدگی و نیز اندازه گیری خواص مکانیکی الاستیک و پلاستیک از قبیل میزان سختی جسم در برابر جسم فرورونده و
مدول الاستیسیته استفاده نمود

خلاصه ای از عملکرد دستگاه

میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی: AFM سطح نمونه را توسط یک سوزن تیز، به طول 2 میکرون و غالبا قطر نوک کمتر از 10 نانومتر آنالیز می کند. سوزن در انتهای آزاد یک کانتیلور (انبرک= cantilever) به طول حدود 100 تا 450 میکرون قرار دارد.نیروهای بین سوزن و سطح نمونه باعث خم شدن یا انحراف کانتیلور شده و یک آشکارساز میزان انحراف کانتیلور را در حالیکه سوزن سطح نمونه را روبش می کند یا نمونه در زیر سوزن روبش می شود، در سیستم هایی که نمونه حرکت روبشی را انجام می دهد، اندازه می گیرد. میتوان از انحراف کانتیلور برای ورودی یک مدار بازخورد استفاده کرد که روبشگر پیزو را در مواجهه با توپوگرافی سطح نمونه به گونه ای در جهت بالا و پایین می برد که میزان انحراف کانتیلور ثابت بماند. اندازه گیری انحرافات کانتیلور به کامپیوتر امکان تولید تصویر توپوگرافی سطح را می دهد.


مسوول دستگاه

کارشناس
ناظر علمی
نحوه ارائه خدمات
علی عربی منفرد
کارشناس آزمایشگاه
labcenter1@sums.ac.ir
دکتر علی محمد تمدن
دکتر نغمه ستاراحمدی
پذیرش نمونه از شنبه تا چهارشنبه 8صبح لغایت 11با تعیین وقت قبلی
  


 

 تعرفه

تعرفه جهت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ازای هر نمونه
تعرفه جهت سایر دانشگاهها

در دست بررسی است

در دست بررسی است

 
 
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411