تجهیزات 

نام دستگاه

freeze drier

فریز درایر 4کیلویی


فریز درایر 2کیلویی

 

مدل دستگاه

Alpha 1-2 LD plus

Alpha 2-4 LD plus

Christ
Made in Germany

 

 

 

کاربرد دستگاهدستگاه فریز درایر جهت خشک
کردن مواد حساس به حرارت که با روش های معمولی (حرارت دادن) نمی توان آنها را خشک کرد کاربرد دارد.زمینه های کاربردی دستگاه
این روش اغلب در صنایع مختلف مانند داروئی ، مواد غذائی، بیوتکنولوژی ، پزشکی ، پتروشیمی ، بیوشیمی و ... کاربرد دارد


خلاصه ای از عملکرد دستگاه

دراین روش ابتدا ماده منجمد شده سپس آب یا حلال از حالت جامد به حالت گاز تبدیل
می شود. به این ترتیب خاصیت شیمیائی و فیزیکی ماده حفظ خواهد شد.


مسوول دستگاه

 

کارشناس

 

ناظر علمی

نحوه ارائه خدمات

امید کوهی

 دکتر معین

پذیرش نمونه از شنبه تا چهارشنبه 8صبح لغایت 11با تعیین وقت قبلی

  


 

 تعرفه

تعرفه جهت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ازای هر نمونه

تعرفه جهت سایر دانشگاهها

 

هر 250میلی لیتر(و کمتر) برای 24ساعت اول به ازای هر نمونه 100000ریال
و از 24ساعت به بعد 50000ریال اضافه میگردد.
از حجم 1لیتر به بالا برای 24ساعت اول 250000ریال و از 24ساعت به بعد به ازای هر لیتر 100000ریال اضافه میگردد.

 

تعرفه ها یکسان است

 
 

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411