تجهیزاتHPTLC 

نام دستگاه
 High PerformanceThin Layer Chromatography


کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا 
 
مدل دستگاه
 

ATS4, ADC2, Scanner3, Visualizer, Nanomat 4

Camag Company          

Made in Switszerland

کاربرد دستگاه

الف)مطالعه ترکیبات غیر فعال در ناحیه UV، به کمک روشهای مشتق سازی.

ب)آنالیز همزمان چند نمونه مجهول.
ج) آنالیز همزمان نمونه ها و استانداردها.
زمینه های کاربردی دستگاه


الف) آنالیز کیفی و کمی نمونه های گیاهی، دارویی، پزشکی قانونی، مواد مخدر، محیط زیستی و غذایی
ب) تعیین خلوص مواد.  
 ج) مقایسه اجزای سازنده چند نمونه.

خلاصه ای از عملکرد دستگاه

 در این تکنیک، نمونه روی صفحه ای از فاز ساکن که پلیت نامیده میشود، قرار میگیرد. سپس پلیت در تانک کروماتوگرافی که حاوی فاز متحرک است، قرار داده
میشود. چون اجزای نمونه پلاریته های متفاوتی دارند، به صورت باندهای متفاوتی در فواصل مختلفی از پلیت قرار میگیرند.در نهایت با اسکن کردن پلیت در طول موجهای 800-200 نانومتر در دو مد جذب و فلورسانس میتوان اطلاعات کیفی و کمی در مورد باندها را به دست آورد. 

 

  
 

 خدمات دستگاه

خدمات قابل ارائه/فرآیندهای آزمایشگاهی set up شده
مراحل آماده سازی
نحوه ارائه خدمات

انجام آنالیز کیفی و کمی رزمارینیک اسید، کافئیک اسید و کلروجنیک اسید در گیاه آویشن دنایی

انجام کلیه مراحل آماده سازی نمونه، تهیه معرف، پلیت، ویال و حلال به عهده فرد متقاضی است.

پذیرش نمونه سه شنبه و چهارشنبه 8صبح لغایت14 با تعیین وقت قبلی

  
 
 مسئول دستگاه

کارشناس
ناظر علمی
فروغ کرمی
کارشناس ارشد شیمی تجزیه
Lab_center@sums.ac.ir

آیدا ایرجی
کارشناس ارشد شیمی تجزیه

دکتر محمود رضا معین
(دانشیار فارماکوگنوزی)

 
 
تعرفه

تعرفه جهت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ازای هر نمونه
تعرفه جهت سایر دانشگاهها
  300000ریال 
400000ریال
 
 

 

 

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411