تجهیزات


PCR

نام دستگاه

Polymerase Chain Reaction 

واکنش زنجیره ای پلیمراز

 
مدل دستگاه

Corbet cooled/gradiant
Palmcycler 96well block
Made in Austrelia

  
کاربرد دستگاه
الف) تهیه نسخه های متعدد از یک ژن
ب)بررسی حضور یا عدم حضور یک ژن خاص در یک قطعه Dna


زمینه های
کاربردی دستگاه
الف)تشخیص قبل از تولد بیماریهای ژنتیک

ب)تعیین جنسیت جنین
ج)بررسی عفونت های میکروبی
د)تشخیص جهش ها و سرطان ها
ه)تعیین توالی های کروموزومی انسان در سلولهای هیبریدی 
 

 

خلاصه ای از عملکرد دستگاه
   بطور کلی PCR طی سه مرحله ی جداگانه انجام می پذیرد .این سه مرحله به علت تفاوت دمایی از هم جدا شده اند.  

  الف) ابتدا DNA الگو  Denature می شود تا رشته های مکمل جدا شوند.

  ب) واکنش در دمایی قرار می گیرد که پرایمرهای الیگو نوکلئوتیدی بتوانند به DNA الگو متصل شوند. Annealing

  ج) واکنش تا رسیدن به دمایی نزدیک به دمای اپتیمم فعالیت آنزیم پلی مراز حرارت داده می شود. extention

  این دستگاه دارای یک بلاک آلمونیومی 96 خانه با قابلیت تنظیم درجه حرارت(4-99 درجه سانتیگراد) میباشد.سیستم گرادیانت با محدوده دمایی  1 تا 24 درجه سانتیگراد که به کاربر اجازه میدهد دمای مناسب مرحله Annealing را تنظیم نماید. 


 مسئول دستگاه

کارشناس
ناظر دستگاه
نحوه ارائه خدمات
علی عربی منفرد کارشناس آزمایشگاه
labcenter1@sums.ac.ir

صبا اسلامی کارشناس آزمایشگاه
دکتر زمردیان دکترای قازچ شناسی پزشکی
شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح تا 1 بعدازظهر با تعیین وقت قبلی
 
 
تعرفه

تعرفه جهت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ازای هر run
تعرفه جهت سایر دانشگاهها
20000 ریال
30000 ریال
 
 
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411