تجهیزات


 STA
نام دستگاه
Simoltanous Thermal Analyser
آنالیزور همزمان حرارتی 
 
مدل دستگاه
Thermo analyse Gmbh
 
BAHR
Made in Germany
کاربرد دستگاه
این دستگاه با ادغام دو روش Differential thermal analysis :DTA و thermal gravimetric analysis :TGA  بوسیله اعمال یک سری تغییرات فیزیکی شامل تغییر در ساختمان کریستالی، تغییر فاز،از دست دادن آب ملکولی و... در طول گرمایش  نمونه، مطابق با یک برنامه حرارتی خاص و بررسی رفتار حرارتی نمونه ها (به عنوان مثال تعیین نقطه ذوب) نسبت به بررسی و تشخیص آنها اقدام می کند.    
زمینه های کاربردی دستگاهبوسیله تعیین آنتالپی واکنش و نقطه ذوب می توان در علوم دارویی ،صنایع پلیمر، صنایع سرامیکی از این دستگاه استفاده کرد. به عنوان مثال می توان میزان خلوص داروها را شناسایی نمود و یا صحت عمل سنتز دارویی را تایید کرد و یا در صنایع پلیمری می توان دمای انتقال شیشه ای را بدست آورد.
 
خلاصه ای از عملکرد دستگاه
Main unit   (یونیت اصلی) این دستگاه شامل دو بخش 1- کوره (که تا دمای 1500 سانتی گراد را جهت ذوب نمونه تامین می کند) 2-ترازویی با دقت 1/0میلی گرم (ترازوی 6صفر) می باشد .
در این دستگاه کنترل تبادل گاز (نوع گاز و فلوی آن) بین محیط کوره و محیط حرارتی دستگاه و همین طور کنترل اتمسفر دمایی دستگاه به عهده Gass supply majule است.کپسولهای گاز دستگاه دو عدد هستند 1-گاز خنثی (N2 که در حالت عادی استفاده می شود و در صورت تعیین دمای بالای 70 درجه سانتی گراد از آرگون استفاده می شود) 2-هوای فشرده
عملکرد اصلی N2 کنترل اتمسفر دمایی دستگاه است و چون در اکثر مواقع آزمایش در دمای محیط انجام می شود، گاز خنثی و Gass supply majule مورد مصرفی ندارند. وظیفه هوای فشرده جلوگیری از نفوذ گازهای حاصل آنالیز به ترازو است که همیشه استفاده می شود.
 Sensor (measuring system) همان بخشی است که نمونه پس از اینکه به دقت وزن شد در آن قرار می گیرد چون یکی از راههای تعیین نقطه ذوب هر نمونه شناسایی تغییرات وزنی است، وزن کردن صحیح ،کلید کار با این دستگاه است .
 

 
 خدمات دستگاه

خدمات قابل ارائه/فرآیندهای آزمایشگاهی set up شده
مراحل آماده سازی
نحوه ارائه خدمات
تایید صحت سنتز دارو بوسیله تعیین نقطه ذوب
Set up تست به عهده متقاضی با نظارت عضو هیئت علمی محترم است. کلیه مراحل آماده سازی به عهده  متقاضی است
پذیرش نمونه از شنبه لغایت سه شنبه 8تا 11صبح (با تعیین وقت قبلی)
  

 مسئول دستگاه

کارشناس
ناظر علمی
صبا اسلامی
فروغ کرمی
دکتر علی محمد تمدن
دکترای داروسازی
متخصص فارماسیوتیکس
 
 
 
تعرفه

تعرفه جهت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ازای هر نمونه
تعرفه جهت سایر دانشگاهها
500000 ریال
600000 ریال
 
 
دستگاه STA آزمایشگاه مرکزی در حال حاضر بعلت ایراد سخت افزاری قادر به ارایه سرویس نمیباشد.
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411