آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به منظور ارائه خدمات فوق تخصصی آزمایشگاهی و فراهم نمودن امکان پیشبرد طرح های تحقیقاتی بر پایه آخرین فن آوری های روز دنیا تأسیس شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه مفتخر است که با  راه اندازی جدیدترین تجهیزات تحقیقات آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات دستگاهی به  محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز , دانشگاه های وابسته و همچنین به سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.


Feature Slides

بازدید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران از آزمایشگاه مرکزی1394-9-7

جناب آقای دکتر عنایتی معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تاریخ 26 آبان ماه از آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز بازدید کردند.ایشان ضمن بازدید از امکانات و تجهیزات نصب شده در این مرکز بطور اجمالی با نحوه ارائه خدمات در آزمایشگاه مرکزی هم آشنا شدند.