آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به منظور ارائه خدمات فوق تخصصی آزمایشگاهی و فراهم نمودن امکان پیشبرد طرح های تحقیقاتی بر پایه آخرین فن آوری های روز دنیا تأسیس شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه مفتخر است که با  راه اندازی جدیدترین تجهیزات تحقیقات آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات دستگاهی به  محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز , دانشگاه های وابسته و همچنین به سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.


Feature Slides

بازدید اعضای فلوشیپ پژوهشی از آزمایشگاه مرکزی1394-9-7

در تاریخ پنجم آذر ماه اعضای فلوشیپ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آزمایشگاه مرکزی تحقیقات بازدید کردند.در این جلسه ریاست مرکز,آقای دکتر زمردیان ضمن معرفی کامل تجهیزات و امکانات آزمایشگاه مرکزی به تفصیل نحوه ارائه خدمات در این آزمایشگاه را توضیح دادند و سپس بازدید کنندگان از نزدیک با دستگاهها و تجهیزات نصب شده آشنا شدند.