آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به منظور ارائه خدمات فوق تخصصی آزمایشگاهی و فراهم نمودن امکان پیشبرد طرح های تحقیقاتی بر پایه آخرین فن آوری های روز دنیا تأسیس شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه مفتخر است که با  راه اندازی جدیدترین تجهیزات تحقیقات آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات دستگاهی به  محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز , دانشگاه های وابسته و همچنین به سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.


Feature Slides

لینک و لوگوی شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی ریاست جمهوری1395-1-28

پیرو عضویت دائم آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی نهاد ریاست جمهوری کشور بعنوان اولین آزمایشگاه تحقیقاتی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز که موفق به اخذ عضویت دائم شبکه مذکور شده است لینک و لوگوی این شبکه جهت استفاده متقاضیان محترم در بخش پیوندهای سایت مرکز گذاشته میشود.

http://labsnet.ir/