آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به منظور ارائه خدمات فوق تخصصی آزمایشگاهی و فراهم نمودن امکان پیشبرد طرح های تحقیقاتی بر پایه آخرین فن آوری های روز دنیا تأسیس شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه مفتخر است که با  راه اندازی جدیدترین تجهیزات تحقیقات آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات دستگاهی به  محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز , دانشگاه های وابسته و همچنین به سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.


Feature Slides

نحوه درخواست خدمات NMRوMASS1395-6-15

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم میرساند که فرم درخواست خدمات NMRوMASS در صفحات مربوط به این دستگاهها در همین وبگاه قرار داده شده است.در صورتی که متقاضی استفاده از خدمات هر یک از این دستگاهها میباشید،این فرم را دانلود نموده و پس از پر کردن تمامی قسمتهای آن همراه با نمونه مورد نظر به کارشناس مربوطه،سرکار خانم ایرجی تحویل دهید.لازم به ذکر است که تحویل نمونه برای دستگاه NMRمنحصرا از ساعت 7:30 تا 8 صبح و در روزهای کاری-شنبه تا چهارشنبه-انجام میگیرد و در صورت مراجعه خارج از این روز و ساعت نمونه شما تحویل گرفته نمیشود.