آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به منظور ارائه خدمات فوق تخصصی آزمایشگاهی و فراهم نمودن امکان پیشبرد طرح های تحقیقاتی بر پایه آخرین فن آوری های روز دنیا تأسیس شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه مفتخر است که با  راه اندازی جدیدترین تجهیزات تحقیقات آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات دستگاهی به  محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز , دانشگاه های وابسته و همچنین به سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.


Feature Slides

بازدید دانشجویان شیمی پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان

hasanzadeh

1397-2-9

دانشجویان شیمی پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان در روز سه شنبه 97/2/4 از آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه بازدید کردند. 

دانشجویان ضمن بازدید با کارکرد دستگاه های موجود در مرکز آشنا شدند.