آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به منظور ارائه خدمات فوق تخصصی آزمایشگاهی و فراهم نمودن امکان پیشبرد طرح های تحقیقاتی بر پایه آخرین فن آوری های روز دنیا تأسیس شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه مفتخر است که با  راه اندازی جدیدترین تجهیزات تحقیقات آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات دستگاهی به  محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز , دانشگاه های وابسته و همچنین به سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.


Feature Slides

AFM عدم سرویس دهی دستگاههای فلوسیتومتری و1397-4-19

بدین وسیله به اطلاع میرساند که دستگاههای فلوسیتومتری و AFM آزمایشگاه مرکزی تحقیقات بعلت ایراد سخت افزاری تا اطلاع ثانوی از سرویس دهی خارج میباشند.
در صورت رفع اشکال موجود از طریق وبسایت اطلاع رسانی خواهد شد.