هیئت علمی  شورای آزمایشگاه مرکزی


 

دکتر کامیار زمردیان


دکتر یونس قاسمی
  

رئیس آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه 


 معاون پژوهشی دانشگاه


 

دکتر جمال سروری

معاون پشتیبانی دانشکده پزشکی 

 

  

دکتر زهره مصطفوی پور    

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 

    


 

       

 

 

دکتر محمدعلی تخشید    

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی


 

دکتر سعید یوسفی نژاد


دکتر سید محمد مظلومی 
   
       

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت


معاون پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

                            

 
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411