خدمات دستگاهی

نحوه درخواست خدمت

تعرفه


تعرفه

طبق تصمیم شورای عالی آزمایشگاه های مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آزمایشگاه مرکزی تحقیقات به منظور تأمین هزینه نگهداری دستگاه های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاهی و ارائه خدمات بهتر به اساتید و دانشجویان محترم، ملزم به دریافت مبلغ تعرفه مصوب جهت استفاده از تجهیزات نصب شده می باشد. مبلغ تعرفه ها برای تجهیزات مختلف این مرکز در جدول ذیل آمده است.در مورد دستگاههایی که در این جدول قید نشده اند به صفحه مربوط به همان دستگاه مراجعه شود.
 
                   
 

 هزينه آزمايش (ریال)

 
خدمات
دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاههاي تابعه
ساير دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
ملاحظات
فلوسيتومتري (هرساعت)
150000
250000 
 
  (هرنمونه)   HPLC
120000
150000
در صورت استفاده از ستون شخصي 50000 ریال كسر مي گردد
(هرپليت)    Micro Plate reader
20000 
30000 
-
(هرrun )          Thermo cycler
20000
30000
-
هر لیتر آب دیونیزه
75000
100000
-
HPTLC
300000
400000 
    پنجاه هزار ریال کسر می گردد
، 
 در صورت استفاده از saturation pads
STA
500000
600000
-
CHNSO
250000
300000
-
DHPLC
120000
150000 
در صورت استفاده از بافر شخصی 50000 ريال كسر می گردد.
GC/Mas/Mas
1000000 
1500000
 -
Mass/Dip
500000 
600000
 -
Real Time300000500000-
(هر نمونه)     Nano Dropرایگانرایگان-
                                                                                       
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411