خدمات دستگاهی

نحوه درخواست خدمت

تعرفه


تعرفه

طبق تصمیم شورای عالی آزمایشگاه های مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آزمایشگاه مرکزی تحقیقات به منظور تأمین هزینه نگهداری دستگاه های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاهی و ارائه خدمات بهتر به اساتید و دانشجویان محترم، ملزم به دریافت مبلغ تعرفه مصوب جهت استفاده از تجهیزات نصب شده می باشد. مبلغ تعرفه ها برای تجهیزات مختلف این مرکز در جدول ذیل آمده است.در مورد دستگاههایی که در این جدول قید نشده اند به صفحه مربوط به همان دستگاه مراجعه شود.
 
                   
 

هزينه آزمايش

 
خدمات
دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاههاي تابعه
ساير دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
ملاحظات
فلوسيتومتري (هرساعت)
150000ريال
250000 ريال
 
HPLC  (هرنمونه)
120000ريال
150000 ريال
در صورت استفاده از ستون شخصي 50000 ریال كسر مي گردد
Micro Plate reader(هرپليت)
20000 ريال
30000 ريال
-
Thermo cycler(هرrun )
20000ريال
30000ريال
-
آب ديونيزه (هر ليتر)
75000ريال
100000ريال
-
HPTLC
300000ريال
400000 ريال
در صورت استفاده از saturation padsپنجاه هزار ریال اضافه میگردد
STA
500000ريال
600000 ريال
-
CHNSO
250000ريال
300000 ريال
-
DHPLC
120000ريال
150000 ريال
در صورت استفاده از بافر شخصی 000/50 ريال كسر می گردد.
GC/Mas/Mas
1000000 ريال
1500000ريال
 -
Mass/Dip
500000 ريال
600000ريال
 -
Nano Drop(هر نمونه)رایگانرایگان-
                                                                                            
     
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411