دانشجویان

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز آماده ارائه خدمات متنوعی به دانشجویان گرامی سطوح مختلف آموزش عالی میباشد.این خدمات شامل امکان استفاده از
تجهیزات دستگاهی فوق تخصصی آزمایشگاه مرکزی جهت طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها, امکان بازدید از تجهیزات و امکانات این آزمایشگاه جهت آشنایی بیشتر و همچنین امکان شرکت در کارگاههای تخصصی این مرکز میباشند. در صورت تمایل پس از مراجعه به صفحات مربوطه در همین وبسایت, نحوه درخواست خدمت را مطالعه فرمایید. تعرفه مصوب هر دستگاه در جدول تعرفه ها مشخص شده است.

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411