محققان

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات مفتخر است در جهت ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی امکانات دستگاهی خود را در اختیار اساتید و محققین گرامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر مراکز آموزش عالی قرار دهد.جهت آشنایی بیشتر با نحوه درخواست خدمت به این صفحه مراجعه فرمایید.همچنین در صورت درخواست, امکان برگزاری کارگاههای تخصصی تجهیزات دستگاهی و یا امکان بازدید از تجهیزات این مرکز جهت اساتید و محققین گرامی فراهم میباشد.

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411