برگزاری کارگاه آموزشی

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
برای آشنایی بیشتر اساتید و دانشجویان با تجهیزات و دستگاه های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاهی، اقدام به برگزاری کارگاه های دوره ای می نماید. هم چنین این مرکز آماده است در صورت تمایل امکانات آزمایشگاهی و دستگاهی خود را برای برگزاری کارگاه در اختیار گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار دهد. در صورت تمایل فرم مربوطه را به پست الکترونیک مرکز ارسال فرمایید و یا جهت هماهنگی بصورت حضوری مراجعه نمایید.
فرم برگزاری کارگاه
 لیست کارگاه های برگزار شده و آتی این مرکز در بخش اخبار همین وبگاه قابل مشاهده میباشد.

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411