بازدید از آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات به منظور آشنایی هر چه بیشتر اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر مراکز آموزش عالی، امکان برگزاری بازدیدهای گروهی از تجهیزات آزمایشگاهی این مرکز را فراهم نموده است. در صورت تمایل از طریق فرم موجود در همین صفحه، تقاضای خود را به پست الکترونیک مرکز ارسال فرمایید و یا جهت هماهنگی بصورت حضوری مراجعه نمایید.
 
فرم درخواست بازدید از آزمایشگاه


 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411